Tin tức

Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc giao đất cho CĐT thực hiện Dự Án Diamond City