Cẩm nang

Xem xét đầu tư dự án sân bay Long Thành trong tháng 3

Chính phủ giao Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP được ban hành ngày 3/2, Chính Phủ yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước nhanh chóng hoàn thành việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 để trình Thủ tướng xem xét, quyết định đầu tư dự án trong tháng 3/2020.

Theo Nghị quyết, diện tích đất giai đoạn 1 được điều chỉnh từ 1.165ha lên khoảng 1.810ha để đảm bảo nhu cầu hoạt động khai thác đồng bộ, đồng thời bổ sung hai tuyến giao thông kết nối. Đối với vốn đầu tư, phương án huy động vốn, quản lý, vận hành… Chính phủ yêu cầu nghiên cứu theo Nghị quyết số 95/2019/QH14 của Quốc hội.


Cũng theo yêu cầu, Hội đồng thẩm định nhà nước phải phân loại hạng mục công trình, nghiên cứu kỹ các quy định để đưa ra hình thức đầu tư đảm bảo lợi ích nhà nước, lợi ích quốc gia, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chính phủ cũng yêu cầu đưa ra các giải pháp, chính sách đặc thù theo thẩm quyền để dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Bộ Giao thông vận tải cần nghiên cứu xây dựng giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

UBND tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để dự án được hoàn thành và đưa vào khai thác theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng cấp quốc gia được Quốc hội thông qua Nghị quyết giai đoạn 1 vào cuối tháng 11/2019. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 1 nhà ga hành khách, 1 đường cất hạ cánh và các hạng mục phụ trợ đáp ứng công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, 25 triệu hành khách/năm.